محصولات ABB »  محصولات فشار ضعیف » کلید حرارتی مغناطیسی (حفاظت موتوری)

.......................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

- حفاظت بدون فیوز

- قراهم کردن ایمنی و قابلیت اطمینان بالا در طراحی و کاربرد

- اشغال کمتر فضا به دلیل ابعاد کوچکتر

- صرفه جویی در هزینه های نگهداری

 

» دریافت کاتالوگ